SET Marketing & Consulting
     

SET Marketing & Consulting

Telesales

Obiect de activitate : Distribuţia produselor lactate;

Aria de acoperire : Naţional

Programe furnizate :

CONSULTANŢĂ în vederea îmbunătăţirii activităţii departamentului de  vânzări :

 • evaluarea activităţii departamentului de vânzări
 • evaluare personal departament vânzări
 • concepere şi implementare sistem raportare şi monitorizare performanţe departament vânzări şi distribuţie
 • concepere şi implementare sistem de monitorizare a atingerii obiectivelor
 • concepere şi implementare sisteme de bonusare a angajaţilor
 • stabilirea procedurilor necesare departamentului vânzări şi distribuţie

 SELECŢIE PERSONAL:

 • Editare anunţuri
 • Selecţie CV
 • Recrutare şi Selecţie candidaţi

TRAINING :

 • Analiza nevoilor de training
 • Tehnici de vânzăre şi etapele vizitei profesioniste

 COACHING :

 • coaching Reprezentanţi Vânzări

 REALIZĂRI :

 • creşterea vânzărilor totale lunare cu cca 36 %
 • scădere cheltuieli distribuţie cu cca 20 %